Vào lúc 9h30 đến 12h30 ngày 9 tháng 4 năm 2016, Liên tịch Trường THPT Củ Chi đã tổ chức buổi đối thoại giữa công đoàn viên và liên tịch của nhà trường