Hiện nay cổng thông tin nội bộ Trường THPT Củ Chi vừa được xây dựng ...Muốn hiện được nội dung thông tin nội bộ thì thầy cô phải có mật khẩu do BGH cung cấp