Mời quí thầy cô vào đây tải mẫu lí lịch về thực hiên nhập lí lịch cho học sinh năm học 2016 - 2017 --> Tải mẫu lí lịch

Quí thầy cô lưu ý:

Nhập tất cả các cột trong mẫu lí lịch (không nhập các cột: Quận/ Huyện; Xã/Phường; Thôn/ Xóm)

Giới tính: Chỉ nhập giới tính Nữ, Giới tính Nam bỏ trống)

Chỉnh sửa lại ngày tháng năm sinh của học sinh

 

 

Lí lịch khối 10 năm học 2015 - 2016 --> Tải tại đây

 

Lí lịch khối 11 năm học 2015 - 2016 --> Tải tại đây